Logg inn
Bruk heimesidene våre til å skaffe deg nyttig info om Rommetveit skulekorps.

Medlemmer og føresette i korpset vil finne meldingar frå styret og dirigent på Medlemssidene.

Innlogging for Administratorer
Design og programmering av Rommetveit skulekorps
sine heimesider er ved
Øystein Morvik
Hei og velkomen som nytt medlem i Rommetveit skulekorps

Som nytt medlem hos oss vil du få mulighet til å læra å spela eit instrument, du vil få ta del i eit trygt og godt sosialt miljø samt at du vil starta med ein aktivitet du kan halda på med resten av livet.

Me treng nye medlemmer kvart år og vil sjølvsagt at alle som startar i Rommetveit skulekorps skal fortsetja å spela hos oss så lenge som mogeleg.

Me øver for tida kvar torsdag på musikkrommet på Rommetveit skule. Me har omlag 2-3 konserter og deltek på 1 konkurranse i halvåret. Stort sett reiser på på anten ein kort eller lang tur i juni kvart år, der me spelar og har det kjekt i lag.

Fyll ut skjemaet under og du vil bli kontakta på e-post om tidar for oppstart og anna. Det er viktig at de oppgir ein e-postadresse som blir brukt med jamne mellomrom då all info vil bli sendt ut via e-post. Rommetveit skulekorps vil ikkje på nokon måte misbruka opplysningane som blir innsendt via dette skjemaet.
Innmelding
Felt merka med * må fyllast ut.
Musikantinfo
Fornamn:
*
Etternamn:
*
Klasse:
* (Eks. 2 A)
Fødselsdato:
Merknader/anna info:
Føresettinfo
Navn:
*

Gateadresse:

Postnr/stad:
/ *
E-postadresse:
*
Gjenta e-post:
Tlf 1 :
Tlf 2:
Mob 1:
Mob 2:
*